изложби
нашите следи твоите следи
Следи от изчезване
От душата на Родопите винаги е кънтял звукът на нейните обитатели.
Много скоро това може да се промени и от тях да не остане и следа.
Тръгни по следите на тяхното изчезване.
Див кон
В миналото ехото от копитата
им се е чувало през целия балкан.
Днес е трудно дори да откриеш следите им.
Утре може да остане само този отпечатък от тях.
Източник: Фондация „По-диви Родопи“ и Уикипедия
Записът е генериран с AI
Източник: Червената книга на Република България, Уикипедия
Записът е генериран с AI
Вълк
В миналото са бягали свободно през родопските гори.
Днес бракониери вървят по следите им.
Утре може да остане само този отпечатък от тях.
Кафява
мечка
В миналото обитавали спокойно горите. 
Днес нашите следи нарушават тяхното спокойствие. 
Утре може да остане само този отпечатък от тях.
Източник: Червената книга на Република България и WWF
Записът е генериран с AI
Източник: Червената книга на Република България, Уикипедия
Записът е генериран с AI
Дива котка
В миналото живели необезпокоявано в различните
кътчета на планината. Днес следите от колите ни
заличават техните. Утре може да остане само този
отпечатък от тях.
Зубър
В миналото те оставяли следите си свободно из
Родопа. Днес дори и споменът за тях изчезва.
Утре може да остане само този отпечатък от тях.
Източник: Фондация „По-диви Родопи“
Записът е генериран с AI
Източник: Червената книга на Република България и WWF
Записът е генериран с AI
Дива коза
В миналото те са били царете на планинските масиви.
Днес все по-рядко можеш да чуеш звука от копитата им.
Утре може да остане само този отпечатък от тях.
Златка
В миналото те си играели необезпокоявано в горите.
Днес нашите следи заличават техните.
Утре може да остане само този отпечатък от тях.
Източник: Червената книга на Република България
Записът е генериран с AI
Източник: Червената книга на Република България и Уикипедия
Записът е генериран с AI
Лещарка
В миналото те гнездяли под величествени дървета.
Днес все по-трудно откриват място, което да превърнат в дом. Утре може да остане само този отпечатък от тях.
Видра
В миналото те плавали свободно из български реки.
Днес интензивното строителство там не оставя
място за следите им.
Утре може да остане само този отпечатък от тях.
Източник: Червената книга на Република България, Уикипедия
Записът е генериран с AI
Източник: Червената книга на Република България, Уикипедия
Записът е генериран с AI
Глухар
В миналото тяхната песен е ехтяла из балкана. 
Днес незаконният дърводобив разрушава домовете им.
Утре може да остане само този отпечатък от тях.
Ние увековечихме следите на тези и други животни, за да могат да останат в историята. Но не искаме това да е последният техен отпечатък.
Посети изложбата „Следи от изчезване“ и научи повече за изчезващите обитатели на Родопите. Нека заедно се погрижим за тях, за да може техният звук да кънти вечно от душата на планината.
Ние от минерална вода “Велинград Alcalia” искаме да съхраним следите,
които преминават през душата на планината. За да направим това, трябва
да възстановим дома на животните по правилния начин.
*
Възвръщането на естествената за даден район флора ще възстанови
средата, която обитателите на Родопите преди стотици години са избрали
за свой дом. Затова към края на 2024г. ще инициираме залесяване на местност в Родопите, което ще подпомогне възстановяването на биоразнообразието и ще допринесе за увеличаване популацията на застрашените видове, обитаващи района.
Всеки от нас може да подпомогне, за да спрем изчезването на
животинските следи. Има много начини това да се случи,
дори и в нашето ежедневие. Ето как ти можеш да допринесеш. 
1.
Защитавай местната флора
Растенията в паркове близо до теб или по планински пътеки, са изключително важни и играят основна роля за защитата на местната екосистема. Когато се разхождаш по тези места, се придържай по обозначените пътеки за ходене. Така твоите следи няма да застрашават тези на животните.
2.
Създай среда за пчелите
Пчелите играят важна роля в поддържането на биоразнообразието и здравето на местните екосистеми. Всеки може да им помогне със засаждане на диво- растящи растения, които произвеждат нектар. Може дори да помогнеш със строенето на пчелни кутии, които местните пчели ще използват за свой дом.
3.
Помогни за изчистването на район близо до теб
Замърсяването е един от факторите, които влияят най-силно върху местните екосистеми. Но това е и проблемът, за който най-лесно можеш да помогнеш. Изчистването на отпадъци от паркове и около планински пътеки помага за предпазването на местната флора и защитава животните, които са нарекли тези места свой дом.